Thuốc Cường Dương Cialis Tăng Cường Sinh Lý Nam

520.000 VND

  • Tên sản phẩm: Thuốc cường dương Cialis
  • Hãng sản xuất: USA
  • Quy cách: hộp 10 viên
  • Hàm lượng: 3800mg/ viên
  • Dạng điều chế: Thuốc ở dạng viên nén dùng qua đường uống
  • Thành phần: Thuốc có các thành phần Tadalafil, dapoxetine, Epimedium Saggittatum, Soy Protein Concentrate, Avena Sateva, Saw Paimetto…